چرخ دنده های زنجیری استاندارد

نوشته شده توسط Super User on . دسته : مطالب

چرخ دنده ها در صنعت مهم ترین قطعه در انتقال نیرو هستند, لذا نو.ع و اندازه آن بسیار هائز اهمیت است.

ما به دلیل زیادی حجم این محصول به چرخ دنده های استاندارد اکتفا کرده ایم.

تعداد دنده ها

قطر خارجی

No 35

قطر خارجی

No 40

قطر خارجی

No 50

قطر خارجی

No 60

قطر خارجی

No 80

قطر خارجی

No 100

قطر خارجی

No120

قطر خارجی

No140

قطر خارجی

No 160

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

 

38

41

44

47

51

54

57

60

63

66

69

72

75

78

81

84

87

90

93

96

99

102

105

109

112

115

118

121

124

127

130

133

136

139

142

145

148

151

154

157

160

163

169

175

181

187

194

200

206

212

218

 

               

ما را در شبکه هاي اجتماعي دنبال کنيد